Συμπληρωματικές χρεώσεις αποστολής συμπληρωματικές χρεώσεις παραγγελίας ή άλλη διαφορά τιμής

1.00

1. Συμπληρωματικά τέλη αποστολής
2. Συμπληρωματικά τέλη παραγγελίας ή άλλη διαφορά τιμής (κουτί ή βραχιόλι ή ειδικά εξατομικευμένα αγαθά)

Αν συμπληρώσετε 100 $ εισαγάγετε 100 ποσότητα. Δεν αποστέλλεται ξεχωριστά

Κατηγορία: